Reklama kontekstowa

Rodzaj reklamy internetowej, której treść jest ściśle dopasowana do kontentu, czyli treści strony, na której reklama jest wyświetlana. Reklama kontekstowa może przybrać formę tekstową, graficzną, video i flash. Rozliczana jest zazwyczaj w oparciu o model płatności "za kliknięcie".

powrót do listy