CPC

Cost Per Click (koszt za kliknięcie) - współczynnik efektywności reklamy obrazujący koszt pojedynczego kliknięcia. CPC obliczany jest jako stosunek liczby kliknięć w reklamę do kosztów całej kampanii.

powrót do listy