Rosną wydatki na działania SEO i SEM

Na początku czerwca 2009 roku magazyn "Forbes" przeprowadził badanie pod tytułem "Advertising effectiveness survey 2009". Badanie to zostało przeprowadzone na amerykańskich marketerach, których podzielono na dwie grupy, ze względu na wysokość budżetu jakim dysponują. Pierwsza grupa objęła tych, których budżet przekracza

1 mln USD.W drugiej grupie znaleźli się pozostali.

 

Z przeprowadzonych ankiet wynika, iż pozycjonowanie (SEO) jest coraz bardziej efektywną metodą zwiększania sprzedaży on-line. 48 % badanych uznało SEO (pozycjonowanie) za najskuteczniejsze narzędzie generujące konwersję. Na drugim miejscu znalazł się e-mail marketing (46 %) oraz kampanie PPC (pay-per-click marketing) w wyszukiwarkach (32 procent Respondentów zapowiada  wzrost wydatków na marketing wirusowy oraz SEO (pozycjonowanie), równocześnie zapowiadają oni zmniejszenie wydatków na promocję w sieciach reklamowaych oraz programach partnerskich.

 

Źródło:  http://www.emarketer.com, http://www.internetstandard.pl

powrót do aktualności