"Co działa w polskim e-commerce"

Biznes 2.0 przy współpracy z Conditum, Divante oraz Instytutem Badania Rynku  i Opinii społecznej IMAS Internatonal przygotowało raport realnie prezentujący najważniejsze czynniki wpływające na sukcesy i porażki biznesu internetowego. Jednym z podstawowych założeń  było wyróżnienie  sprawdzających się w biznesie internetowym metod promocji.


Większość właścicieli sklepów internetowych biorących udział w badaniu zadeklarowało, iż na początku swojej działalności decydowało się na promocję w postaci działań SEO i SEM. Działanie takie jak optymalizacja serwisu i jego pozycjonowanie podejmowane były aż przez 63% badanych. Reklamę w wyszukiwarkach stosowało natomiast 53,3% sklepów. Dodatkowo popularną metodą  promocji  było umieszczanie swoich produktów na aukcjach internetowych. Obecnie sprawa nie uległa zmianie. Spadła co prawda popularność aukcji internetowych, a programy partnerskie uplasowały się w rankingu na drugim miejscu. Okazuje się jednak, że działania SEO i SEM stosowane na starcie biznesu doskonale sprawdzają się również w chwili obecnej i stanowią nieodłączne wsparcie dla jego rozwoju.

Dane nie kłamią
Zamieszczona w raporcie tabela prezentująca dotychczasowe, obecne oraz planowane metody promocji w sieci, jasno wskazuje, że działania SEO stanowią niejako fundament i podstawę realizacji zarówno dotychczasowych, obecnych jak i przyszłych internetowych kampanii promocyjnych. Na drugim miejscu znajdują się obecnie zastępujące dotychczasowe aukcje internetowe porównywarki cen. Szacuje się jednak, że w przyszłości zastąpią je działania SEM. Obecnie wykorzystanie działań SEO do promocji sklepu internetowego deklaruje aż 73,9 badanych. Jak podaje raport zainteresowanie SEM utrzymuje się na stałym poziomie. Aktualnie korzysta z niego 56% badanych. SEO postrzegane jest natomiast jako działanie mające największe przełożenie na konwersję. Potwierdza to aż 62,7% badanych. Na drugim miejscu znalazły się działania SEM 38,1%.Działania te postrzegane są również jako najbardziej rentowne– w przypadku SEO uważa tak ponad 50% badanych, w przypadku SEM – ok. 26%.  Według 51% SEO daje sklepom internetowym największy zasięg,  skuteczność działań SEM w tym obszarze potwierdza  32% badanych.

Działania ePR
Wraz ze stażem sklepu  internetowego rośnie zainteresowanie działaniami ePR. Obecnie w kampanie ePR-owe inwestuje już 27,5% badanych.  Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej wykorzystywanym narzędziem ePR jest mailing, czyli wysyłanie wiadomości do mediów, partnerów oraz innych zainteresowanych osób np. w newsletterze. Okazuje się, że spośród wszystkich badanych respondentów, aż 59% korzysta właśnie z tej formy  promocji. Powoli gonią ją jednak działania NET PR Synergy. Polegają one na zarządzaniu komunikatami PR w sieci w oparciu o pozycjonowanie. Dzięki temu najważniejsze informacje przedsiębiorstw promowane są w wyszukiwarkach internetowych. Ich skuteczność potwierdza już 27% badanych. Na kolejnych miejscach uplasowały się natomiast takie działania ePR jak konkursy online, elementy marketingu wirusowego czy  wirtualne biura prasowe.

Zarówno na początku jak i w trakcie rozwoju biznesu sukces opiera się przede wszystkim na wiedzy. Sieć www daje ogromne możliwości przede wszystkim tym, którzy potrafią je dobrze wykorzystać. Warto wybierać więc skuteczne metody promocji w internecie. Warto przeznaczać na nie kapitał. Warto śledzić nowe pomysły. Warto wiedzieć.

 

Link do raportu: http://www.biznes20.pl/2009/09/15/co-dziala-w-polskim-ecommerce-raport-z-badania/

powrót do aktualności