Google AdWords: nowa funkcja kierowania słów kluczowych jest już dostępna globalnie

Modyfikator dopasowania przybliżonego to nowa funkcja w programie Google AdWords, która umożliwia tworzenie słów kluczowych o większym zasięgu niż w przypadku dopasowania do wyrażenia oraz lepszą kontrolą, niż w dopasowaniu przybliżonym. Od teraz z opcji tej korzystać będą mogli użytkownicy na całym świecie.

 

Dodanie zmodyfikowanych słów kluczowych w dopasowaniu przybliżonym pozwala uzyskać większą liczbę kliknięć i konwersji przy atrakcyjnym zwrocie z inwestycji, zwłaszcza jeśli reklamodawca używa głównie słów kluczowych w dopasowaniu ścisłym i do wyrażenia.

 

Aby zastosować modyfikator, należy umieścić symbol plusa (+) bezpośrednio przed co najmniej jednym słowem w danej frazie, w dopasowaniu przybliżonym. Każde słowo poprzedzone znakiem + musi występować w wyszukiwanym haśle użytkownika w takiej samej lub bardzo podobnej postaci. W zależności od języka zbliżone odmiany obejmą m.in. błędy, formy liczby pojedynczej i mnogiej, skróty i akronimy oraz odmiany fleksyjne (np. „podłoga” i „podłogowe”). Synonimy (takie jak „szybko” i „błyskawicznie”), a także wyszukiwania powiązane (np. „kwiaty” i „tulipany”), które nie są zbliżonymi odmianami.

 

Nowa funkcja jest dostępna obecnie we wszystkich krajach i w większości języków. Wystarczy zalogować się do konta AdWords, aby dodać zmodyfikowane słowa kluczowe w dopasowaniu przybliżonym.

 

Źródło:adwords-pl

powrót do aktualności