Rynek reklamy online w Polsce wart prawie 1,6 mld złotych

Wartość rynku reklamy internetowej w Polsce w 2010 roku wyniosła 1 578 mln zł, czyli o 204 mln zł więcej niż w roku ubiegłym – wynika z badania IAB AdEx. Najważniejszym kanałem jest nadal reklama graficzna z 45% udziałem w rynku, nieco za nią marketing w wyszukiwarkach - SEM (30%). Odnotowano 17% przyrost wartości rynku reklamy internetowej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wśród wszystkich typów reklamy online największy przyrost zanotowała reklama wideo (155%).

 

Raporty IAB AdEx z 2 ostatnich lat potwierdzają tendencję wzrostową wartości rynku reklamy internetowej. Jak powiedział Prezes Zarządu IAB Polska, Piotr Kowalczyk, dynamika wzrostu rynku reklamy online oznacza, że około 60% całego wzrostu na rynku mediowym w Polsce zostało wypracowane przez internet. Można zatem powiedzieć, że internet stał się kołem napędowym dla całej branży reklamowej i mediowej w Polsce.

 

 

Najważniejszym kanałem jest nadal reklama graficzna z 45% udziałem w rynku. Na drugim miejscu uplasował się marketing w wyszukiwarkach – SEM (30%), którego udział w rynku wzrósł o 4%. Ogłoszenia także zanotowały wzrost – z 15% do 17%. Wzrósł również udział reklamy wideo (z 1% do 2,2%) oraz udział wideo w reklamie display (z 2% do 5%). Reklama e-mail utrzymuje się na tym samym poziomie (6% rynku).

 

 

Najwięcej na reklamę w internecie przeznaczyły firmy z branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz motoryzacyjnej – łącznie 39% wydatków. W porównaniu do zeszłego roku struktura wydatków w sektorach produktowych kształtuje się na podobnym poziomie.

 

 

Badanie IAB AdEx zostało przeprowadzone na zlecenie IAB Polska przez PricewaterhouseCoopers. Raport zawiera dane za cały rok 2010 (29 uczestników, uwzględniając korektę zafakturowanych wydatków zaraportowanych w kwartałach wcześniejszych) oraz porównania historyczne. Ankiety zebrano w dniach 4 lutego – 1 marca 2011.

 

Źródło: iabpolska.pl

powrót do aktualności