Wydatki na reklamę online w Polsce rosną

Wartość polskiej reklamy internetowej w I połowie br. wyniosła 777 mln zł, czyli o 18% więcej niż rok wcześniej – wynika z badania IAB AdEx. Najbardziej na udziałach w rynku zyskał SEM.

 

Wydatki na reklamę online w II kwartale br. zwiększyły się prawie o 10% w stosunku do I kwartału (z 372 do 405 mln zł). Analiza danych za ubiegły rok pozwala spodziewać się spadku wydatków w III kwartale, co jest zgodne z sezonowością wydatków na reklamę obserwowaną na innych rynkach Europy.

 

Nadal najważniejszym kanałem pozostaje reklama graficzna z 47% udziałem w rynku. W porównaniu jednak do I półrocza 2009 r. odnotowała spadek udziału o 2% na rzecz marketingu w wyszukiwarkach – SEM i e-mail (obecnie odpowiednio 28% i 7% udziału). Ogłoszenia utrzymały swoją pozycję udziału w rynku na tym samym poziomie - 16%. Nieznacznie spadły udziały reklamy efektywnościowej (model CPA). Wideo i reklama behawioralna odnotowały tendencję wzrostową.

 

Największy wzrost wydatków względem I półrocza 2009 r. zanotowała reklama typu SEM (30%) oraz ogłoszenia (22%), natomiast w porównaniu do I kwartału br. największy wzrost uzyskał display (25%).

 

Najwięcej na reklamę w internecie przeznaczyły firmy z branży finansowej, motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej.

 

Badanie IAB AdEx zostało przeprowadzone na zlecenie IAB Polska przez PricewaterhouseCoopers wśród 31 największych podmiotów na polskim rynku reklamy internetowej.

 

Źródło: iabpolska.pl

powrót do aktualności